Podmínky a prohlášení

Za veškeré informace uveřejněné na stránkách www.palacandel.cz (dále jen „Stránky“) odpovídá společnost LaSalle Investment Management Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, IČO HRB 185344, DIČ CZ684264972, se sídlem: Viktualienmarkt 8, 80331, Mnichov, jako provozovatel těchto internetových Stránek (dále jen „Provozovatel“).

Podmínky pro uživatele Stránek jsou následující: (dále jen „Podmínky“):

 • Provozovatelem a vlastníkem Stránek www.palacandel.cz je Provozovatel.
 • Tyto Podmínky pro uživatele Provozovatel vydává pro účely seznámení veřejnosti se způsobem používání a podmínkami Stránek.
 • Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu a technické podstaty Stránek je zakázáno. Oprávnění rozhodovat o změnách Stránek má pouze Provozovatel.
 • Přístup k některým informacím uvedeným na Stránkách může být Provozovatelem podmíněn poskytnutím osobních údajů uživatele. V takovém případě Provozovatel nakládá s těmito údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 • Veškeré informace a údaje včetně vizualizací uvedené na těchto Stránkách jsou pouze informativní povahy.
 • Podmínky užívání Stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Dnem zveřejnění je 9. ledna 2024.
 • Doporučená konfigurace prohlížeče a počítače: Stránky jsou plně kompatibilní se všemi obvyklými typy prohlížečů v posledních verzích (tj. s nainstalovanými aktualizacemi k měsíci leden 2024). Stránky byly testovány pro prohlížeče Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Microsoft Edge. Pro plnou funkčnost Stránek je nutná zapnutá podpora JavaScriptu a doporučen je přehrávač Adobe Flashplayer.
 • Podmínky je oprávněn měnit nebo doplňovat pouze Provozovatel.
 • Tyto Stránky využívají metody cookies ke zlepšení celkového dojmu uživatele. Předpokládáme, že Vám to nevadí, případně si ukládání cookies můžete zakázat v nastavení svého prohlížeče.
 • Vyplněním a odesláním formuláře uděluji souhlas, aby společnost LaSalle Investment Management Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH uchovávala, shromažďovala, zpracovávala a nakládala za účelem marketingového využití mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefon, e-mail, údaje o komunikaci se mnou. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat. Souhlasím s tím, že zpracováním mých údajů může společnost LaSalle Investment Management Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 • Vyplněním a odesláním formuláře činím nezávaznou poptávku k zaslání bližších informací o předmětu poptávky a neprovádím jakoukoliv předrezervaci či rezervaci pronajímatelných prostor. Poptání bližších informací nezavazuje mne ani jakoukoliv jinou osobu k podpisu jakékoliv smlouvy, ani mi nezakládá právo požadovat uzavření jakékoliv smlouvy, zejména rezervační smlouvy, budoucí kupní smlouvy či kupní smlouvy.

Kontaktní osoba

V případě zájmu o další informace či o prohlídku prostor nás prosím kontaktujte:

Milan Kilík

Leasing Manager

Adresa

Palác Anděl
Plzeňská 345/5
150 00 Praha 5

Property manager

White Star Real Estate s.r.o.
+420 246 085 800
www.whitestar-realestate.com

Kontaktujte nás